Varaktig förändring med framgångsrik process

Åtta samtalssessioner i kombination med eget arbete i onlineverktyget Sex Nycklar som låter dig titta på på dig själv utifrån sex betydelsefulla infallsvinklar.

I startsamtalet tittar vi på din nuvarande situation, vad du längtar efter, saknar eller har för mycket av, och vad du kan se är det som står i vägen för dig att skapa den förändring du vill åt. Vi formulerar ett konkret och mätbart mål som vi stämmer av mot under processens gång.

Mellan samtalen arbetar du med kunskapsinhämtning, uppgifter och reflektionsövningar utifrån materialet i onlineverktyget Sex Nycklar. Med dina inloggningsuppifter kommer du åt materialet när du vill, varifrån du vill.

I samtalen finns utrymme att prata både om det du upptäcker i arbetet med dina sex nycklar, och att prata om det du kommer in med för dagen och stunden. Vi stämmer hela tiden av mot ditt mål för att hålla fokus.

Under denna process är det troligt att det börjar hända en hel del inom dig. När vi ger utrymme för de tankar och känslor som dyker upp, och som du annars inte hinner eller vill låta ta plats, så kan ett motstånd eller obehag triggas. Då finns jag hela tiden där som ditt stöd. Allt är välkommet är nödvändigt, och vi tar hand om det tillsammans.

Obehag och motstånd är goda tecken på att vi hittat rätt fram till det som skapar bekymmer för dig, och är en del av din framgång när vi använder dem för att komma framåt.

Men främst är detta en spännande och klurig upptäcktsfärd in i dig själv som kommer leda dig till mer trygghet, glädje, frihet och självkärlek!

Du är värdefull. Du är viktig. Du är värd allt du längtar efter och drömmer om.

8 samtal + onlineverktyg 6 900 kr

Samtalen är 50 minuter långa och sker över telefon eller som videosamtal. Delbetalning erbjuds.

Vill du komma i kontakt med mig angående denna process?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör jag av mig!